1016 tras – 323 miejscowości – 24 kraje. To robi wrażenie! Ale to tylko statystyki, które nie oddają w pełni duchowego rozmiaru tego projektu. Nasza Szkoła realizuje ten ogólnopolskie wydarzenie od czterech lat i rokrocznie liczba uczestników rośnie. Aż do tego roku, gdy… globalne wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się śmiercionośnego koronawirusa zmusiły nas do zajęcia stanowiska co do organizacji tegorocznej EDK. Zwlekaliśmy z podjęciem decyzji w nadziei, że sytuacja się unormalizuje. Niestety, jest coraz trudniej. Dlatego siedlecka EDK A.D. 2020 odbędzie się, ale w terminie, który sami wybierzecie, po ustaniu zagrożenia zarażeniem się COVID-19.

Natomiast jako tzw. liderzy edycji siedleckiej oficjalnie ODWOŁUJEMY TEGOROCZNĄ ORGANIZACJĘ Ekstermalnej Drogi Krzyżowej. Czynimy to w poczuciu zdrowego rozsądku, w posłuszeństwie zarządzeniom hierarchii Kościoła w Polsce i w duchu jedności z Centralą EDK  (https://www.edk.org.pl/pl/komunikat-koronawirus)

Jednocześnie zachęcamy do duchowego pielgrzymowania ( https://www.edk.org.pl/rozwazania ).

Natomiast, gdy skończy się ten trudny czas, a my dzięki tej próbie wiary z Bożą pomocą wyjdziemy z niej zwycięsko, zachęcamy odważnych do fizycznego odbycia i przeżycia EDK w terminie, jaki każdy z nas sam sobie wybierze. Jeśli macie pragnienie i siły, wyruszcie nocą w milczeniu, rozważając stacje Drogi Krzyżowej na jednej z trzech tras, jakie wyznaczyliśmy w okolicach Siedlec ( https://www.edk.org.pl/trasy ), a po powrocie podzielcie się z nami krótkim świadectwem, które prosimy przesłać na adres SNE: biuro@sne.siedlce.pl

Ks. Tomasz Bieliński pragnie serdecznie podziękować czterem wolontariuszom, którzy zaangażowali się w organizację i promocję tegorocznej siedleckiej EDK, a są nimi: Dariusz Kolimaga, Paweł Strzałek, Piotr Mądry i Damian Rymuza.