Organizacja tej formy rekolekcji wymaga przygotowania kadr formujących osoby posługujące na poszczególnych kursach, podczas których prowadzący realizują wielorakie zadania. W SNE diecezji siedleckiej za te zadania odpowiedzialne są następujące osoby:

– przygotowanie osób głoszących konferencje: Barbara Montewka

– przygotowanie zespołu odpowiedzialnego za rekwizyty: Aneta Mackiewicz / Joanna Kozioł

– przygotowanie ekipy zaplecza technicznego: Agnieszka Krzeska

– przygotowanie osób zdolnych posługiwać muzycznie: Marta Wróbel

przygotowanie zespołów modlitwy wstawienniczej: Monika Sulińska – Bieńkowska / Piotr Lewandowski

– przygotowanie ekipy szkolącej zaopatrzeniowców: Anna Ciok

– przygotowanie osób chętnych do posługi recepcyjnej: Maria Chromińska

KURSY SNE

I ETAP:

Podstawy życia chrześcijańskiego

 1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja
 2. Emaus: Słowo Boże
 3. Jan: formacja uczniów
 4. Jezus w czterech Ewangeliach
 5. Historia Zbawienia: nasza własna historia
 6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli i liderów
 7. Błogosławieństwa: droga do szczęścia

II ETAP:

Jak ewangelizować

 1. Paweł: Formacja ewangelizatorów
 2. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię
 3. Apollos: formacja głoszących
 4. Sekret Pawła
 5. Pięćdziesiątnica (Dynamis): ewangelizować z wielką mocą
 6. Damaszek
 7. Wprowadzenie do Biblii
 8. Łukasz: apologetyka

III ETAP:

Jak formować ewangelizatorów

 1. Maryja: List Chrystusa
 2. Teologia biblijna
 3. Maranatha: Apokalipsa
 4. Piotr: Eklezjologia
 5. Melchizedek: Liturgia
 6. Nehemiasz: Doktryna Społeczna Kościoła
 7. Jetro: Ekumenizm

FORMACJA EKIP:

A. Andrzej: wizja i metodologia SESA
B. Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip

KURSY OPCJONALNE:

A. Siedmioro Młodych
B. Telestai: Misterium Paschalne
C. Daniel: modlitwa osobista
D. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej
E. Abraham: formacja wystawienników
F. Wspólnota

CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH KURSÓW SNE

Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja

Propozycja dla każdego, kto pragnie spotkania z realnie działającym Bogiem, narodzić się na nowo w Duchu Świętym, odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem, spojrzeć razem z Nim na swoje życie i zyskać nowe perspektywy.

Emaus: Słowo Boże

Spotkać się z Jezusem w Słowie Bożym i w Nim się zakochać przez lepsze Jego rozumienie.

Jan: formacja uczniów

Nabyć wrażliwości, jaką ma mieć uczeń Jezusa; pokazać drogę wzrastania w byciu uczniem; sprawdzić poziom prawdziwej wolności; odpowiedzieć na pytania: jak być uczniem Jezusa, a nie tylko Jego czcicielem i wyznawcą.

Jezus w czterech Ewangeliach

Odkryć obraz Jezusa widziany oczami Ewangelistów.

Historia Zbawienia: nasza własna historia

Zobaczyć Słowo Boże w głębszym rozumieniu, nauczy cię korzystać z całej Biblii oraz zrozumieć, że osobista historia życia każdego człowieka jest historią zbawienia zapisaną na kartach Pisma św..

Mojżesz: formacja wyzwolicieli

Śledząc życie Mojżesza jako lider zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jak stać się liderem, otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół.

Błogosławieństwa: droga do szczęścia

Żyć, na co dzień błogosławieństwami, aby stać się błogosławieństwem dla innych.

Paweł: formacja ewangelizatorów

Nauczyć się, jak z zapałem głosić Chrystusa. Kurs jest  niezbędny w formacji do ewangelizacji, co jest podstawowym celem Szkoły.

Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię

Posiąść umiejętność takiego czytania i zapamiętywania Słowa Bożego, by nie tylko pogłębić znajomość Biblii, ale również modlić się Słowem Bożym i ewangelizować korzystając ze Słowa.

Apollos: formacja głoszących

Zrozumieć, co jest najistotniejsze w postawie głoszącego, by umieć rozwijać podstawową treść orędzia w ewangelizacji.

Sekret Pawła

Poznać duchowość, wizję i strategię ewangelizacyjną świętego Pawła. Odkryć tajemnicę sukcesu ewangelizacyjnego świętego Pawła.

Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą

Doświadczyć osobistego  Zesłania Ducha Świętego, by przyjąć dary i charyzmaty niezbędne do głoszenia z mocą Dobrej Nowiny.