REKOLEKCJE
SZKOLNE

Niewątpliwie, nie jest dziś łatwo przygotować i poprowadzić rekolekcje szkolne tak, by młodzież nie tylko chciała słuchać, ale by wielkodusznie otworzyła się na Słowo Boże, które mam moc zmieniać życie. Młode osoby zaangażowane w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej czynią to od wielu lat. Niektórzy mają za sobą prawie trzydzieści serii przeprowadzonych rekolekcji w ponad pięćdziesięciu szkołach na terenie całej Polski, zarówno w podstawówkach, gimnazjach, liceach, jak i szkołach zawodowych i technikach. Z Dobrą Nowiną byliśmy także w  szkołach specjalnych i w akademikach.

Poszczególne konferencje i katechezy są starannie przygotowywane w zespole ewangelizacyjnym kilka tygodni przed Wielkim Postem. Korzystamy przy tym z nowych form i metod głoszenia oraz z najnowocześniejszych technologii multimedialnych. Sięgamy po sprawdzone sposoby, ale również nie boimy się stosować zupełnie eksperymentalnych.

Uczniowie często są pod wrażeniem nowoczesnej formy przedstawiania Drogi Krzyżowej, scen biblijnych czy  ewangelicznej sposobu interpretowania „znaków czasu”. Nie tylko najwrażliwsi mają nierzadko łzy w oczach, słuchając poruszających świadectw ich nieco starszych rówieśników z grupy ewangelizacyjnej. Głoszący czynią to bardzo umiejętnie dzięki całorocznym zajęciom w ramach warsztatów ewangelizacyjnych.

Każdego roku, bogatsi o zdobyte doświadczenie i mądre publikacje, wprowadzamy ulepszenia i innowacje po to, by „być na czasie” z młodym pokoleniem, które nieustannie poddawane jest błyskawicznym zmianom. Używamy przy tym języka zrozumiałego dla słuchaczy. Nie boimy się posługiwać młodzieżowym slangiem, by nasz przekaz był ciekawy i interesujący.

Program rekolekcji szkolnych każdorazowo dostosowujemy do warunków lokalowych szkół i parafii, a tematyka jest zróżnicowana ze względu na wiek uczniów. Zazwyczaj preferujemy prowadzenie rekolekcji w szkołach. Dzielimy wtedy uczniów na mniejsze grupy, bo z takimi łatwiej nawiązać bezpośredni kontakt. Do kościoła parafialnego zapraszamy młodzież najczęściej w ostatni dzień, by przeżyła tam spowiedź i Eucharystię kończącą rekolekcje.

Ekipa ewangelizatorów może liczyć od czterech do dwudziestu czterech osób, w zależności od tego, jak daleko od Siedlec znajduje się szkoła, gdzie prowadzimy rekolekcje.

Zapraszamy do współpracy proboszczów, prefektów i katechetów.