EUCHARYSTIE
O UZDROWIENIE

Eucharystie o uzdrowienie są okazją do pełniejszego uświadomienia ich uczestnikom zbawiennego działania łaski Bożego miłosierdzia. Każda Msza św. jest modlitwą o uzdrowienie, bo jej istotą jest  Ofiara Syna Bożego, dzięki której otrzymujemy szansę wyzwolenia z grzechu i uzdrowienia naszej wolnej, choć słabej woli.

Podczas Eucharystii o uzdrowienie polecamy naszemu Zbawcy zarówno zranienia duchowe, cierpienie natury psychicznej, jak i choroby fizyczne. Wyznajemy przy tym wiarę, że Chrystus ma realną moc nas uzdrawiać „tu i teraz” oraz uczymy się mówić „amen” na to, że Bóg może mieć wobec nas inny plan; niemniej zawsze lepszy od tego, o którego zrealizowanie my prosimy.

Pod hasłem „Eucharystie o uzdrowienie” rozumiemy zatem celebrację Najświętszej Ofiary z głoszoną homilią ukazującą biblijne podstawy modlitwy o uzdrowienie. Dodatkowo, po zakończonej Mszy św. zapraszamy uczestników do udziału w adoracji, podczas której prowadzący kapłan bardziej szczegółowo przedstawia miłosiernemu Bogu konkretne potrzeby modlących się osób.