Zasady funkcjonowania
Szkoły Nowej Ewangelizacji
Diecezji Siedleckiej

STRUKTURA SZKOŁY

Biskup Siedlecki

Wydział Duszpasterski Kurii Siedleckiej

Dyrektor

Zespół Koordynatorów

Oddziały SNE i osoby indywidualne działające w parafiach, wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach

ZADANIA ZESPOŁU KOORDYNATORÓW

 1. Ustalanie programów działania Szkoły
 2. Koordynacja działań Szkoły
 3. Podejmowanie decyzji członkowskich
 4. Prowadzenie administracji Szkoły
 5. Rozpatrywanie bieżących wniosków członków
 6. Proponowanie zmian w statucie

DIAKONIE SZKOŁY

 1. Ewangelizacyjna
 2. Formacji formatorów
 3. Modlitwy wstawienniczej
 4. Muzyczna
 5. Teatralna
 6. Plastyczna
 7. Techniczna
 8. Medialna

CELE SZKOŁY

 • Głoszenie kerygmatu – Dobrej Nowiny dla grzesznika
 • Inicjowanie działań i realizacja projektów ewangelizacyjnych
 • Kształtowanie mentalności misyjnej w diecezji
 • Wsparcie działalności wspólnot i grup modlitewnych
 • Formacja duchownych i świeckich ewangelizatorów
 • Szkolenie formatorów ewangelizatorów
 • Promocja środków masowego przekazu w dziele ewang.
 • Działalność kulturalno-oświatowa w duchu Nowej Ewang.

FORMY DZIAŁANIA SZKOŁY

 • Kursy formacyjne dla przyszłych ewangelizatorów
 • Rekolekcje kerygmatyczne dla parafii, szkół i grup modlitewnych
 • Niedziele ewangelizacyjne w parafiach
 • Parafialne misje ewangelizacyjne
 • Kerygmatyczne Dni  Skupienia dla kandydatów do bierzmowania, rodziców dzieci  komunijnych i chrzestnych oraz osób w związkach niesakramentalnych
 • Koncerty ewangelizacyjne z użyciem form teatralnych
 • Ewangelizacja na ulicach, plażach, w więzieniach, akademikach itp.
 • Audycje o treści ewangelizacyjnej w mediach katolickich
 • Ewangelizacja przez internet
 • Wychodzenie z orędziem Dobrej Nowiny do członków sekt
 • Organizacja kongresów Nowej Ewangelizacji
 • Posługa grup ewangelizacyjnych na PPP

EKONOMICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 • Opłaty uczestników kursów
 • Wolontariacka posługa członków Szkoły
 • Darowizny
 • Dobrowolne ofiary otrzymywane z racji posługi
 • Boża Opatrzność

CO JUŻ MAMY?

 • Posłanie „misyjne” od Biskupa Siedleckiego
 • Deklarację wsparcia ze strony Komisji ds NE przy KEP
 • Prezbiterów z dośw. ewangelizacyjnym
 • Doświadczonych i zapalonych do posługi świeckich
 • Wspólnoty po kursach ewangelizacyjnych
 • Doświadczenie i chęć współpracy innych SNE
 • Otwartych na współpracę proboszczów
 • Dobroczyńców wspierających inicjatywy ewangelizacyjne