NIEDZIELE
EWENGELIZACYJNE

Niedziele ewangelizacyjne, które prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji to forma wsparcia duszpasterzy posługujących na co dzień w parafiach. Poprzez ciekawą formę przekazu głoszącego kazania księdza oraz głębię dzielonych świadectw osób świeckich oraz stosując nowe formy komunikacji chcemy wzbudzić w sercach słuchaczy głód osobistego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, który daje moc do nieustannego nawracania się.

W ramach niedzieli ewangelizacyjnej w parafii proponujemy:

  • całodzienne głoszenie kazań (prezbiter);
  • świadectwo przed końcowym błogosławieństwem (osoba świecka);
  • spotkanie pozaliturgiczne z członkami działających w parafii grup formacyjnych;
  • nauka stanowa dla mężczyzn lub kobiet;

Szczegóły do omówienia z proboszczem miejsca. Serdecznie zapraszamy do współpracy.