.

SEMINARIUM
ODNOWY WIARY

Jest to forma osobistych rekolekcji przeżywanych we wspólnocie trwająca aż osiem tygodni. To swoista szkoła modlitwy, formacji wewnętrznej oraz życia w mocy Ducha Świętego. Uczestnictwo polega na obecności na wszystkich katechezach organizowanych raz w tygodniu oraz na codziennej modlitwie z Pismem Świętym.

Seminarium ma pomóc w przyjęciu łaski nawrócenia i uzdrowienia, czyli na osobistej odnowie życia chrześcijańskiego. Pomocą w przyjęciu Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela jest spowiedź z całego życia i modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie wewnętrzne. Rekolekcje wieńczy modlitwa o napełnienie darami Ducha Świętego, która ma pomóc w odnalezieniu swojego miejsca we wspólnocie Kościoła i podjęcia służby otrzymanymi charyzmatami.

W ramach Seminarium Odnowy Wiary uczestnicy słuchają następujących katechez:

  1. Sens życia
  2. Miłość Boża
  3. Grzech i Zbawienie w Jezusie
  4. Wiara i nawrócenie
  5. Uzdrowienie
  6. Duch Święty
  7. Kościół
  8. Życie w Duchu Świętym

W programie każdego spotkania przewidziana jest: wspólna modlitwa, katecheza, świadectwo i praca w małych grupach.

Na Seminarium zaproszeni są wszyscy ci, którzy są już we wspólnotach formacyjnych, jak również osoby, które nie należą do żadnej grupy w swojej parafii lub gdziekolwiek indziej.

Terminy planowanych Seminariów i miejsce ich organizowania można znaleźć w naszym kalendarzu inicjatyw.