REKOLEKCJE
PARAFIALNE

Rekolekcje parafialne to stara i sprawdzona forma wspomagająca duszpasterstwo liniowe. Zazwyczaj proboszczowie zapraszają na nie „gości” z zewnątrz. W ostatnim czasie można zauważyć coraz śmielsze próby angażowania osób świeckich w prowadzenie takich ćwiczeń duchowych.

Nasza Szkoła, choć sama istnieje od niedawna, ma w tym względzie spore doświadczenie, gdyż ks. Dyrektor od 2008 roku niejednokrotnie zapraszał świeckich do współprowadzenia rekolekcji parafialnych. Niezapomnianym doświadczeniem pozostanie ewangelizacyjna posługa w Łosicach w Adwencie A.D. 2010 i Wielkim Poście A.D. 2011. Podczas dwóch serii pięciodniowych rekolekcji w głoszenie świadectw i konferencji wspólnie z księdzem zaangażowało się prawie trzydzieści osób. W serca parafian głęboka zapadły wtedy nie tylko ciekawe konferencje księdza, ale równie przejmujące świadectwa świeckich doświadczonych rozmaitym cierpieniem i wybawionych łaską Chrystusa z najrozmaitszych kłopotów.

Rekolekcje parafialne proponowane przez naszą Szkołę mają zasadniczo treść kerygmatyczną tzn. dotykają fundamentalnych prawd wiary, które dotyczą każdego człowieka. Nauczanie opiera się mocno na doświadczeniu życiowym, co daje słuchaczom nieodparte wrażenie, że głoszący ich rozumieją, a nie „fruwają w chmurach”, mówiąc „ponad głowami”.

Szczegółowy program rekolekcji uzgadniamy każdorazowo wspólnie z proboszczem. Również ich długość zależy od warunków miejsca i może trwać od trzech do pięciu dni.

Jesteśmy otwarci na zaproszenia proboszczów, bez względu na wielkość parafii, w której oni  posługują. Zależy nam niemniej na tym, by po naszych rekolekcjach „osobom poruszonym do głębi mocą Słowa” umożliwić dalszą formację w istniejących grupach modlitewnych lub takowe powołać do istnienia. O taką deklarację prosimy duszpasterzy przed przyjęciem zaproszenia na rekolekcje i jest to właściwie jedyny warunek, którego spełnienia oczekujemy od proboszczów.