W sobotę 7.maja nasza Szkoła zorganizowała warsztaty ewangelizacyjne przygotowujące kandydatów do posługi głoszenia konferencji podczas kursu Nowe Życie. W zajęciach, które miały miejsce w podziemiach siedleckiego kościoła p.w. św. Józefa i trwały od 9.00 do 15.00 wzięło udział dwadzieścia dwie osoby ze Wspólnoty Jednego Ducha. Kolejne osoby, na podstawie konspektów kursu Nowe Życie, wygłaszały konferencje, a następnie wszyscy mieli okazję podzielić się swoimi odczuciami na temat zalet i braków, jakie można było dostrzec w wystąpieniu. Chociaż większość uczestników po raz pierwszy w życiu miała okazję zmierzyć się z trudnym zadaniem publicznego przemawiania, to trudno było uwierzyć, że nigdy wcześniej tego nie robili. Ich proklamację charakteryzowała najczęściej płynność mowy, spokojny głos oraz ciepły uśmiech połączony z pogodą ducha. Raz jeszcze okazało się, że warto zaufać Duchowi św., który w tej niełatwej próbie odkrywał przed nami wszystkimi dary ukryte dotychczas w sercach głoszących. Wkrótce, bo już w czerwcu, ten wielki potencjał będzie miał okazję być wykorzystany na chwałę Bożą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich bezinteresowne poświęcenie wolnego dnia dla dzieła ewangelizacji, a Ks. Proboszczowi parafii p.w. św. Józefa za udostępnienie auli w podziemiach świątyni.