W pierwszy weekend czerwca (04-05.06) po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się „jak dobry jest Bóg”. Działo się to podczas kursu, który pierwszy raz przeprowadziliśmy poza rejonem siedleckim tj. w gmachu Gimnazjum Katolickiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej. Ponownie okazało się, że zawsze Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej zawsze może liczyć na Siostry i Braci z siedleckiej Wspólnoty Jednego Ducha, bowiem cały skład ekipy ewangelizatorów zbudowany był wyłącznie z osób należących do tej grupy apostolskiej.

Moc Boża objawiała się zarówno w głoszeniu osób posługujących w większości po raz pierwszy, ale również w rozmowach, śpiewie i modlitewnej animacji nabożeństw.

Słuchacze wykazali się wobec prowadzących wielkim zaufaniem, dyscypliną, a ponad wszystko otwartością na słowo Boże. Na koniec kursu uczestnicy chętnie podzieli się z nami wzruszającymi świadectwami działania łaski Bożej i wyrażali żal, że kurs trwał tak krótko.