„Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo?” (1 Kor 15,55).

Choć śmierć została pokonana 2000 lat temu, w sercu wielu dzieci Bożych nadal obecny jest lęk przed jej nadejściem. Dlatego warto kolejny raz przysiąść przy pustym grobie, aby na nowo otworzyć serce i uwierzyć, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka” (Mdr 2,23).

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim ponownego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Niech będzie ono początkiem NOWEGO ŻYCIA. Przecież, „jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2Kor 5,17).

Ks. Tomasz Bieliński (dyr. SNE Diec. Siedleckiej)