Z okazji Świąt Narodzenia Chrystusa Pana życzę wszystkim Członkom Zespołu Koordynatorów naszej Szkoły, jej Współpracownikom, jak również Szanownym Gościom odwiedzającym naszą stronę, aby w tych dniach doświadczyli, że Dziecina z Nazaretu nie jest bezbronnym maleństwem. lecz pełnym mocy Odkupicielem każdego i każdej z nas. Niech przychodzący Mesjasz, darowany przez Boga Ojca, a zapowiadany przez setki lat ustami proroków zastanie szeroko otwarte drzwi naszych serc, by za naszym przyzwoleniem mógł objąć niepodzielne panowanie nad naszym życiem. Niech pokój Pański będzie z nami i w nas.

Ks.Tomasz – dyrektor SNE Diec. Siedleckiej