„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14).

Ludziom dobrej woli, gotowym otworzyć drzwi swoich serc dla Maryi i Józefa, którzy przynoszą nam Jezusa…

…życzymy POKOJU!

Ludziom dobrej woli, tęskniącym za darem nowego życia, które przyszło na świat z narodzeniem Pana…

…życzymy POKOJU!

Ludziom dobrej woli, wierzącym, że spełnią się słowa powiedziane im od Pana…

…życzymy POKOJU!

Ludziom dobrej woli, deklarującym codziennie jak Maryja: „Niech mi się stanie według słowa Twego”…

…życzymy POKOJU!

Ludziom dobrej woli, którzy w każdym położeniu gotowi są wyśpiewać Magnificat…

…życzymy POKOJU!

A pozostałym wierzącym w Boga?

Aby w te Święta uwierzyli Bogu, a też doświadczą POKOJU, którego świat dać nie może (J 14,27).

Ks. Tomasz (dyrektor S.N.E. Diecezji Siedleckiej)