W imieniu Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy serdecznie zapraszam na doroczne  Diecezjalne Czuwanie Wspólnot, które odbędzie się jak zwykle w Wigilię Zesłania Ducha Świętego tj. w sobotę, 22. maja br. o godz. 19.00. w kościele pw. Ducha św. w Siedlcach Podobnie jak w zeszłym roku informację tę przekazujemy z nadzieją, że do wspomnianej daty nie wydarzy się nic, co mogłoby zniweczyć nasze plany wspólnotowego uwielbienia Boga.

Liczymy zatem na to, że w Święto poświęcone Temu, który daje tchnienie, wzrost i umocnienie każdej wspólnocie wiary na nasze spotkanie przybędą prezbiterzy sprawujący opiekę duszpasterską nad zrzeszeniami katolickimi, liderzy i animatorzy tychże wspólnot, prezesi i asystenci, zelatorzy i zelatorki oraz inne każdy, kto na co dzień formuje się w grupach apostolskich na terenie naszej Diecezji. Czuwanie to bowiem jest okazją do potwierdzenia naszej jedności z Kościołem diecezjalnym i jego Pasterzem oraz do budowania jedności pomiędzy wspólnotami przy zachowaniu bogactwa różnorodności poszczególnych charyzmatów i duchowości zrzeszeń.

Szczegółowy program Czuwania będzie podany do wiadomości zainteresowanych osób w połowie maja na stronie internetowej naszej diecezji.

Ks. dr Tomasz Bieliński – diecezjalny referent ruchów i stowarzyszeń katolickich