CHARIS to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele katolickim. Powołana została przez papieża Franciszka i 9 czerwca 2019 r. oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Zastąpiła dwie wcześniejsze służby działające przy Watykanie International Catholic Charismatic Renewal Service i Catholic Fraternity of Charismatic Covenant

Communities anf Fellowships (ICCRS oraz Fraternia Katolicka). CHARIS to także idea i perspektywa współpracy grup, wspólnot, posług, instytutów i federacji wspólnot charyzmatycznych, które Ojciec Święty zwykł nazywać „strumieniem łaski” Papież wyznaczył nowej służbie cztery główne cele:

 1. Zycie pełnią łaski chrztu w Duchu Świętym.
 2. Posługa wobec ubogich i wykluczonych.
 3. Dążenie do jedności wszystkich środowisk odnowy w Kościele i jedności między chrześcijanami.
 4. Ewangelizacja, zwłaszcza przez zaangażowanie w nową ewangelizację.

W listopadzie 2019 roku, w jedności z CHARIS International powstała w Polsce

Krajowa Służba Komunii CHARIS. Tworzy ją 15 osób reprezentujących 7 środowisk:

Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Światło-Žycie, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych, ruchy i wspólnoty międzynarodowe działające w Polsce, posługi i instytuty oraz młodych. Towarzyszą nam: abp Grzegorz Ryś, bp Andrzej Siemieniewski, bp Andrzej Przybylski i bp Krzysztof Włodarczyk, którzy w Konferencji Episkopatu Polski odpowiadają za środowiska reprezentowane w Krajowej Służbie Komunii oraz inni biskupi, którym są bliskie ruchy odnowy w Kościele. W naszych pracach uczestniczy również bp Artur Ważny, w którym upatrujemy naszego asystenta kościelnego.

KURS SŁUŻEBNE PRZYWÓDZTWO ONLINE to wprowadzenie i ugruntowanie w teologii i praktyce odnowy charyzmatycznej oraz służby CHARIS.

BĄDŹ ZAKORZENIONY I ZBUDOWANY W CHRYSTUSIE (KOL 2,7)

Zyjemy w szczególnych czasach, w których Kościół musi się zmierzyć z licznymi, nowymi wyzwaniami. Między innymi jesteśmy wezwani do stosowania w praktyce nowych form komunikacji w ewangelizacji i formacji. W wersji online udostępniamy treści również dla osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych z powodu ograniczeń czasowych, komunikacyjnych czy finansowych.

Cel: Przedstawić historię i tożsamość odnowy charyzmatycznej oraz pogłębić teologię i praktykę liderów

Kościoła w ważnych obszarach naszej misji.                 kard. R. Cantalamessa

Asystent kościelny CHARIS PROGRAM:

 1. Historia i tożsamość CCR – CHARLES WHITEHEAD (Anglia)
 2. Misja CHARIS – JEAN LUC MOENS (Belgia)
 3. Eklezjologia – bp ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI (Polska)
 4. Teologia Ducha Świętego (pneumatologia) – MARY HEALY (USA)
 5. Chrzest w Duchu Świętym – kard. RANIERO CANTALAMESSA (Włochy)
 6. Ekumenizm – JOSEPH TOSINI (USA)
 7. Dobra nowina (Jezus) – bp PETER SMITH (RPA / USA)
 8. Elementy spotkania modlitewnego – MICHELE MORAN (Anglia)
 9. Ewangelizacja – ANDRES ARANGO (Wenezuela / USA)
 10. Wstawiennictwo – CYRIL JOHN (Indie)
 11. Zycie przywódcy – JIM MURPHY (USA)
 12. Służba ubogim – brat JAMES SHIN (Korea)
 13. Charyzmaty – JEAN CHRISTOPH SAKITI (Togo)
 14. Ciało Chrystusa (wspólnota) – JEAN BARBARA (Liban)

METODA:

Uczestnicy są zorganizowani w małych, ol<. 10 osobowych grupach, którą prowadzi animator.

Co tydzień uczestnicy otrzymują dostęp do nauczania.

Na końcu sesji są podane zadania, które trzeba wyl<onać w ciągu 7 dni.

Kurs przewiduje 4 spotkania online w małych grupach i dwie otwarte sesje z nauczającymi, również online.

Ukończenie kursu zostaje potwierdzone certyfikatem CHARIS International.

Pełniejszy opis na: www.sluzebneprzywodztwo.org/jal<-dziala-kurs

„Szczęść Boże. Kurs pomógł mi odświeżyć, ale też spojrzeć z innej perspektywy na Kościół. Wartościowe nauczania, warto kontynuować i jeżeli to możliwe, rozwinąć część praktyczną modlitwy wstawiennicze tzn. więcej uwag praktycznych, które byłyby pomocne. Dobrym było powtarzanie niektórych treści przez prowadzących, co pozwalało lepiej przyswoić i rozważyć nauczania. Nie żałuję, że zapisałem się na ten cykl. Cieszę się, że był mocno osadzony w Doktrynie Kościoła.

Ks. Tomasz

KIEDY?

Dostępne będą dwie ścieżki kursu, różniące się jedynie datą startu i zakończenia.

Ścieżka 1Ścieżka 2
Start: 17 września 2021Start: 22 października 2021
Zawartość: 14 nauczańZawartość: 14 nauczań
Zakończenie: 17 grudnia 2021Zakończenie: 28 stycznia 2022
Zapisy: do 31 sierpnia: 100 P NZapisy: do 30 września: 100 PLN
(rejestracja po 1 września: 150 PLN)(rejestracja po 1 października: 150 PLN)
Koniec rejestracji: 10 września 2021Koniec rejestracji: 15 października 2021

Rejestracja tylko przez stronę internetową: sluzebneprzywodztwo.org

Wspólna Eucharystia na zakończenie pierwszej edycji kursu (foto: Radio Łódź)

Kontakt tel. +48 695 181 735

Lub mailowo: kurs@sluzebneprzywodztwo.org