Mamy informację dla wszystkich zakochanych w Zmartwychwstałym Panu! Wielkim krokami zbliża się IV edycja Ewangelizacji nad Jeziorem Białym w Okunince /k. Włodawy. Odbędzie się ona w dniach 15-16.07. br.

Ale uwaga! W tym roku mamy kilka zmian organizacyjnych. Dotychczas ciężar przygotowań spoczywał na barkach trzech podmiotów: siedleckiej kurii diecezjalnej, którą reprezentował diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji ks. Mateusz Czubak, Sióstr Nazaretanek prowincji warszawskiej i Szkoły Nowej Ewangelizacji, której dyrektorem jest ks. Tomasz Bieliński. W tym roku ks. Mateusz nie może przyjechać do Okuninki z racji pełnienia nowych obowiązków na etacie kapelana Zakładu Karnego w Siedlcach. Podobnie nie będą obecne nad Jeziorem Białym siostry nazaretanki z pwodu podjęcia innych zadań wyznaczonych im przez przełożonych. Na skutek tego cały ciężar przygotowań spadł na Szkołę Nowej Ewangelizacji, która realizuje przez cały rok wiele innych inicjatyw ewangelizacyjnych. Dlatego ze zrozumiałych względów koniecznym było przeorganizowanie naszych działań, tak by móc zrealizować przynajmniej część projektu.

Zatem, jedziemy do Okuninki jedynie na dwa dni, licząc, że nasz Pan Jezus Chrystus będzie i tak czynił wielkie rzeczy. Wcześniej jednak, podobnie jak w zeszłych latach, przewidziane jest OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE do ewangelizacji. Potrzebne jest ono zarówno ze względów duchowych (modlitewne wyciszenie dla większej wrażliwości na natchnienia Ducha św. podczas głoszenia Dobrej Nowiny na plażach Jeziora Białego) oraz ze względu na potrzebę merytorycznego przygotowania posługi (przypomnienie sobie sposobów przekazu wiary, reguł prowadzenia rozmów ewangelizacyjnych, zasad głoszenia świadectwa oraz roli modlitwy wstawienniczej w posłudze apostolskiej). Dlatego dwa dni wcześniej zostaną przeprowadzone warsztaty ewangelizacyjne w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie /k. Radzynia Podlaskiego. Będą miały one formę kursu, któremu nadaliśmy tytuł Świadectwo. Bynajmniej, podczas jego trwania mówić będziemy nie tylko o świadectwie, ale o tym wszystkim, co jest  najważniejsze w głoszeniu Dobrej Nowiny „twarzą w twarz”.

Serdecznie zachęcamy członków wspólnot kościelnych i osoby indywidualne do udziału w tym Bożym dziele. Zapraszamy starszych i młodszych obu płci, którzy doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem i nie potrafią o tym milczeć. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Koszt kursu Świadectwo (13-14.07): 100 zł (Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie). Uczestnicy kursu nie będą musieli już nic płacić dodatkowo za dwudniowy pobyt w Okunince podczas ewangelizacji (15-16.07).

Koszt udziału w ewangelizacji dla osób, które nie mogą być na kursie Świadectwo: 30 zł. Warunkiem podjęcia ewangelizacji jest jednak zaświadczenie od księdza z rodzimej wspólnoty o odbyciu przygotowania w ramach formacji wspólnotowej.

Zapisy przyjmuje Jurek Sidorowicz (kom. 509.727.263). Spieszcie się zostało mało czasu!

Przy okazji informujemy też, że na skutek opisanych zmian organizacyjnych z przyczyn niezależnych od Szkoły Nowej Ewangelizacji straciliśmy witrynę www.nadbialym.com

Dlatego w tym roku wszelkie informacje o ewangelizacji nad Jeziorem Białym w Okunince będą zamieszczane na niniejszej stronie.