W pierwszą sobotę września br. odbędzie się Dzień Skupienia dla dorosłych kandydatów do bierzmowania, którzy swoje przygotowanie rozpoczęli w sierpniu udziałem w kursie Nowe Życie. Skupienie rozpocznie się o godz. 10.00 w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach (ul. Sokołowska 124). Wejście do auli z tyłu świątyni.

Warto tego dnia dostarczyć już wszystkie konieczne dokumenty, których lista znajduje się w dalszej części tego artykułu. O ile kandydaci spełnią wszystkie warunki niezbędne do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zostanie on im udzielony podczas Eucharystii sprawowanej w sobotę 17.09 o godz. 12:00 w siedleckiej katedrze.

Przy okazji przypominamy, że sakrament bierzmowania dla dorosłych może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

– ukończyła osiemnasty rok życia;

– otrzymała sakrament Chrztu św.;

– przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty;

– nie ma trwałych przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty;

– ma pragnienie pogłębiania swojej relacji z Bogiem w Kościele katolickim;

W diecezji siedleckiej obowiązuje następujący porządek przygotowania osób dorosłych do bierzmowania:

  1. Zgłoszenie się kandydata w parafii jego aktualnego zamieszkania w celu rozpoczęcia przygotowania katechetycznego z własnym duszpasterzem;
  2. Zgłoszenie pragnienia przyjęcia sakramentu u dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji, ks. dra Tomasza Bielińskiego (tel. 508 107 504).
  3. Kurs Nowe Życie w formie rekolekcji weekendowych (szczegóły na sne.siedlce.pl ;
  4. Dzień Skupienia (ok. cztery godziny) dla dorosłych kandydatów do bierzmowania w Siedlcach.

Potrzebne dokumenty:

  1. Metryka Chrztu św. z parafii, gdzie obył się chrzest, z adnotacją o wydaniu w celu przyjęcia sakramentu bierzmowania;
  2. Zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania o tym, że nie ma przeszkód do przyjęcia bierzmowania.
  3. Zaświadczenie świadka bierzmowania z parafii jego aktualnego zamieszkania.
  4. Okazanie świadectwa uczęszczania na lekcje religii w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, jeśli kandydat  chce być zwolniony z egzaminu ustnego nt wiedzy religijnej, który odbywa się podczas Dnia Skupienia (warunkiem jest, by ocena z lekcji religii była wyższa niż dostateczna).
  5. Zgoda proboszcza z parafii aktualnego zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania w katedrze siedleckiej, jeśli kandydat jest spoza Diecezji Siedleckiej.

Świadek bierzmowania:

„Wypada, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego” (kan. 893 §2 KPK). Można jednak wybrać inną osobę. Płeć nie ma znaczenia. Kodeks Prawa Kanonicznego określa następujące warunki, które musi spełniać świadek do bierzmowania:

– ukończone 16 lat;

– katolik bierzmowany, który przyjął już Pierwszą Komunię Św.;

– nie jest ojcem lub matką bierzmowanego;

– prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. jest wierzącym i praktykującym katolikiem, nie żyje w związku niesakramentalnym itp.).