Czwarta edycja inicjatywy ewangelizacyjnej „Siedlce dla Jezusa” pod wieloma względami była wyjątkowa. Po pierwsze, wyjątkowa ze względu na trwające wciąż restrykcje sanitarne związane z epidemią koronawirusa. Dlatego że względu na liczne „niewiadome” i utrudnienia bardzo późno podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań tegorocznej edycji. Zwykle bowiem rozpoczynaliśmy to przygotowanie już na początku września w roku poprzedzającym wydarzenie. Tym razem dopiero na 5 tygodni przed terminem spotkania rozpoczęły się konkretne działania. Wyjątkowe było również to, iż nie do końca było wiadomo, czy plany zostaną zrealizowane, gdyż luzowanie obostrzeń dokonywało się z tygodnia na tydzień i nic nie można było przewidzieć jako rzecz pewną. W kontekście takich wydarzeń wyjątkowym stało się zatem to, że wiele osób i życzliwych nam instytucji zaangażowało się w realizację tego projektu, za co z całego serca im dziękujemy. Oprócz stałego składu organizatorów, o którym pisaliśmy wcześniej, szczególnie pomocne okazały się zastępy wolontariuszy ze Wspólnoty Jednego Ducha, kilku wolontariuszy z parafii p.w. Świętego Jana Pawła II oraz mężczyźni z siedleckiego Klubu Ojca. Jednak ponad wszystko wyjątkowe było to, że w tych okolicznościach parking Sanktuarium Świętego Józefa wypełniło wiele osób, które wspólnie, w duchu radości i wiary, oddawały część Jezusowi Chrystusowi, Panu i Zbawicielowi, przy akompaniamencie muzycznym zespołu i chóru Gospel Rain z Lublina. A skoro taka forma uwielbienia znajduje olbrzymie zainteresowanie wiernych, to już dziś zapraszamy na kolejną edycję za rok w Uroczystość Bożego Ciała AD. 2022.