Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne w naszej diecezji trwają od 2018 roku. Po spowolnieniu, jakie miało miejsce w 2020 roku z powodu „zawirowań sanitarnych”, na nowo nabrały tempa, tym razem w dekanatach na południu i zachodzie naszej diecezji.

Dlatego w dniach 14 – 21.05.br. przeprowadziliśmy je w parafii Wilga. Tamtejszym proboszczem jest ks. Kan. Krzysztof Hapon.

Każdego dnia posługę księdza Tomasza wspomagali świecy ewangelizatorzy z różnych wspólnot, mieszkający na terenie trzech diecezji. Cieszy nas ten fakt, bo Jednym z zadań Szkoły Nowej Ewangelizacji jest wzbudzanie nowych świadków, o czym pisał święty Paweł w 2Tm 2,2: „To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych”.