W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu br. zainagurowaliśmy Misje Ewangelizacyjne w parafii Parysów. To wyjątkowy czas nie tylko dlatego, że poprzednie odbyły się ćwierć wieku temu, ale przede wszystkim ze względu na moc łaski Bożej, która działa zawsze w trakcie takich dni. Szkoła Nowej Ewangelizacji, która prowadzi je angażując osoby świeckie, po raz kolejny doświadczyła, że „Pan nie posyła uzdolnionych, ale uzdalnia posłanych”. W ekipie ewangelizacyjnej znaleźli się bowiem członkowie sześciu różnych wspólnot, nie tylko z naszej diecezji. Parafianie bardzo ciepło odebrali przekaz świeckich odnajdując siebie w ich życiowych perypetiach.

Dziękujemy Czcigodnemu Ks. Proboszczowi za wielką życzliwość i gościnność, a Drogim Parafianom za otwartość serc.