Szkoła Nowej Ewangelizacji pośród wielu kursów ewangelizacyjnych jakie proponuje w ciągu roku organizuje cyklicznie między innymi kurs Świadectwo. W tegorocznej wrześniowej edycji (12.09) uczestniczyło 16 osób, nie tylko z parafii siedleckich, ale rownież z Przesmyk, Małaszewicz, a nawet z Włodawy.

Uczestnictwo w kursie pomaga bardziej zrozumieć znaczenie i rolę świadectwa w dziele ewangelizacji, a także opanować metodę i skuteczność przekazu Dobrej Nowiny. Ponadto podpowiada, jak pokonać tremę i inne ludzkie przeszkody, by zacząć dzielić się swoją wiarą. Pomagają w tym nie tylko teoretyczne wykłady, ale również praktyczne warsztaty angażujące każdego z uczestników. Jednak najważniejszym momentem „szkolenia” jest modlitwa o nowe napełnienie darami Ducha świętego, bo to On jest promotorem wszelkich działań Kościoła i daje moc słowom osobie świadczącej o przemieniającym życie spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem.

„Szkolenie” zakończyła Eucharystia sprawowana w intencji uczestników. Kurs odbył się w gościnnych murach Bursy Św. Stanisława Kostki w Siedlcach.