W pierwszy weekend Nowego Roku, po raz szósty w historii naszej Szkoły, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kurs Jan. Ze względu na sezon grypowy ostatecznie wzięło w nim udział tylko 16 osób, gdyż wielu chętnych wypisało się w ostatniej chwili ze względu na rozmaite infekcje. Jednak, jak to w życiu bywa, „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Mała ilość uczestników sprawiła, że mogliśmy się dobrze poznać, a członkowie ekipy mieli okazję (przez cztery dni trwania kursu) porozmawiać z każdym z uczestników. Wartością dodaną kursu był również fakt, że połowę uczestników stanowiły osoby zaangażowane w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji w Otwocku, co rokuje na przyszłość współpracą we wspólnym podejmowaniu nowych dzieł ewangelizacyjnych