W dniach 12-14 czerwca 2020 r. po długotrwałej przerwie spowodowanej epidemią odbył się Kurs Emaus, przygotowany i przeprowadzony przez naszą Szkołę. Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy zachowywali wszystkie środki ostrożności.
Nad całością czuwał Ksiądz Dyrektor dr Tomasz Bieliński. Była to już 11-ta edycja tego kursu, na którą zgłosiło się 24 osoby. Uczestnicy przybyli z wielu parafii naszej diecezji, a także kilka osób
z Diecezji Drohiczyńskiej.

Program tego kursu jest absolutnie wyjątkowy. Pozwala odkryć naszego Boga w Jego Słowie. Przez kolejne konferencje i dynamiki uczestnicy poznają nowe Oblicza Słowa. To, co do tej pory było niezrozumiałe w Piśmie Świętym, staje się drogowskazem na drodze z Chrystusem i do Chrystusa „kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał” (Łk 24, 32). Serca Wspólnoty, która została zawiązana na tych rekolekcjach zostały poruszone i napełnione Duchem Słowa. To kolejny krok we wzroście w wierze i poczuciu miłości Boga. Warto przeżyć taki czas, by zrozumieć, by osobiście doświadczyć, by dotknąć własnego serca tym Słowem, które jest niezmiennie żywe i zbawienne.