Wspólnota Jednego Ducha stanowi trzon kadry naszej Szkoły. Dzięki niej przez pięć lat naszej misji nigdy nie brakowało chętnych do posługi podczas kursów ewangelizacyjnych czy innych projektów, jakie podejmujemy w dziele Nowej Ewangelizacji. Dlatego troską Dyrektora SNE jest nieustanne podnoszenie poziomu formacji duchowej, intelektualnej i ludzkiej członków WJD. Temu celowi służą zarówno cotygodniowe warsztaty ewangelizacyjne, jak i rekolekcje formacyjne, które odbywają się zwykle trzy razy w roku. Tematyka tych ćwiczeń duchowych rozeznawania jest na bieżąco, w zależności od wyzwań, jakie przynosi świat i znaków, jakie daje Pan. A ponieważ Bóg jest najlepszym dietetykiem, to treści rekolekcji zazwyczaj idealnie trafiają do aktualnych potrzeb słuchaczy, którzy będąc na codzień musjonarzami na ten czas stają się adresatami ewangelizacji.

Tym razem prowadzący je ksiądz Tomasz zaprosił słuchaczy do refleksji duchowej wokół trzech tematów: wiara Szymona a cudowny połów; wiara ślepca w Jerycho i posłuszeństwo Abrahama, Mojżesza oraz dziesięciu trędowatych.

Kolejny raz siostry i bracia z WJD dali się złowić Słowu i przejrzeli na oczy, by na wzór Abrahama czy Mojżesza wyruszyć w kolejną misję, jak wyznaczy im Zbawiciel.