Tak się w tym roku „ułożył” kalendarz, że w II Niedzielę Adwentu przypadła Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na ten dzień ks. Jarosław Sutryk, proboszcza parafii w Nowym Opolu koło Siedlec zaprosił ks. Tomasza, dyrektora naszej Szkoły, na tzw. Niedzielę Ewangelizacyjną.

Wierni mieli zatem okazję usłyszeć na nowo kerygmat z ust Czcigodnego Gościa. Tym razem ks. Tomasz „umieścił” Dobrą Nowinę o zbawieniu w kontekście zjawiska powszechnego lęku wobec śmierci; lęku jaki towarzyszy nie tylko ateistom, ale nierzadko również katolikom regularnie praktykującym. Tymczasem Chrystus pokonał śmierć, najpierw przez posłuszeństwo Ojcu, gdy oddał dobrowolnie życie za nasze grzechy na krzyżu, a potem poprzez zmartwychwstanie. W ten sposób nasz Zbawiciel sprawił, że śmierć nie ma już władzy nad każdym, kto przez wiarę zrodzony jest w Chrystusie.

Kaznodzieja dzielił się bogatym doświadczeniem towarzyszenia umierającym przypominając słuchaczom, że Kościół daje wiele skutecznych sposobów dla odparcia ataków, które w ostatnich godzinach życia podejmuje szatan, by zasiać w duszy umierającego wątpliwości w wielkość Bożego miłosierdzia. Podkreślał przy tym szczególną rolę Niepokalanej, którą przecież od dziecka, codziennie w modlitwie prosimy, by modliła się za nas „w godzinie śmierci naszej”.

Po mszach ks. Dyrektor SNE proponował zainteresowanym płyty CD z jego konferencjami dotyczącymi podjętej w homiliach tematyce.

Ps. Zdjęcie zamieszczone przy niniejszym artykule pochodzi z tygodnika „Do Rzeczy” (Nr 13/266 z dn. 26.03.2018), w którym opublikowano pochlebną recenzję autorstwa Andrzeja Horubały (zastępcy redaktora naczelnego pisma) nt w/w płyty CD.