Pierwszą parafią, w której rozpoczęliśmy  jesienną serię prowadzenia Misji Ewangelizacyjnych jest Nowodwór w dekanacie ryckim. Pisząc ten artykuł w połowie trwania misji zauważamy, że z dnia na dzień nieustannie zwiększa się liczba uczestników zarówno porannych, jak i wieczornych spotkań. Oprócz nabożeństw i mszy św. w kościele, ojciec misjonarz udał się również do miejscowej szkoły podstawowej, gdzie wygłosił katechezy do wszystkich grup wiekowych.