Pragniemy podzielić się wielką radością płynącą z faktu, że podczas Liturgii Światła i Wody sprawowanej w noc paschalną AD 2023 w katedrze siedleckiej, dziesiątka katechumenów (w wieku od 15 do 60 lat) przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej.

Dwa i pół roku temu Biskup Siedlecki zaproponował naszej Szkole przyjęcia odpowiedzialności za przygotowanie do chrztu, bierzmowania i Pierwszej Komunii św. osób, które ukończyły 13 lat i poproszą o te sakramenty.

W tamtym okresie na drodze formacji były już cztery osoby. Pozostałe sześć zgłosiło się do nas w kolejnych miesiącach.

Spotkania formacyjne odbywały się dwa razy w miesiącu (wysłuchanie katechezy i rozmowa kandydatów z gwarantami).

Biskupowi Ordynariuszowi dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzył powierzając tę misję. Ks. Łukaszowi Celińskiemu z Diecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej za cenne uwagi i rady dotyczace poszczególnych etapów formacji i celebracji. Małżonkom, którzy pełnili rolę gwarantów za poświęcony czas i troskę okazaną podopiecznym, a Wspólnocie Jednego Ducha za gościnne przyjmowanie kandydatów podczas spotkań modlitewnych.