Dla naszej Szkoły jesień tego roku zapowiada się wyjątkowo pracowicie. Oprócz troski o formację duchową naszej kadry wyrażającą się w regularnych cotygodniowych spotkaniach pragniemy nieść Dobrą Nowinę tam, gdzie potrzebuje nas Chrystus i Jego Kościół.

Z Boża pomocą przygotowujemy się do poprowadzenia kilku serii Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych. W ostatnim roku w każdej z tych parafii kilka razy gościł nasz ks. Dyrektor prowadząc tzw. Niedziele Misyjne. Do dwóch z nich pojedziemy przed Misjami, by roznosić po domach zaproszenia i dzielić się naszym doświadczeniem spotkania z żywym Bogiem.

Oprócz tego kontynuujemy formację dziesiątki katechumenów, którzy daj Boże, przyjmą sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w Wielką Sobotę przyszłego roku.

Ponadto, tej jesieni czekają nas jeszcze dwie edycje przygotowania dorosłych kandydatów do sakramentu bierzmowania, a warto zauważyć, iż ostatnio zgłosiło się w tym celu do nas prawie 40 osób.

Szczegółowe daty i terminy wspomnianych inicjatyw można znaleźć w zakładce; kalendarz.