Mam dla Ciebie Dobrą Nowinę!

Grób wędrownego Rabina z Nazaretu jest pusty! Człowiek, który 2000 lat temu twierdził, że jest Synem Bożym, za co został zabity przez żołnierzy najlepszej armii starożytnego świata i był na pewno martwy przez trzy dni, Ten Człowiek żyje i ma się bardzo dobrze! A jeśli Jezus z Nazaretu jest silniejszy niż śmierć, to jest On Panem życia i śmierci!

To wydarzenie pozwala nam wierzyć słowom Chrystusa, który obiecał, że z Nim również powstaniemy z martwych. Mamy szansę na wieczne życie. W śmiertelnym ciele dusza jest rzeczywiście nieśmiertelna. Nikt nie może odebrać nam tego życia chyba, że sami dobrowolnie oddamy je na służbę grzechowi.

Na szczęście dzięki Jezusowi, który zdeptał szatana – ojca grzechu, każdy z nas może być wolny i stać się nowym człowiekiem. Oto jest istota chrześcijańskiej nadziei

Oby ta nadzieja była silniejsza niż jakiekolwiek przeciwności pojawiające się na drodze naszego życia.

Z darem modlitwy – ks. Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Siedlce)