Wszystkim odwiedzającym naszą stronę

oraz ich bliskim i nieprzyjaciołom

życzymy błogosławionej Paschy

i jej owoców.

Kadra SNE Diecezji Siedleckiej