Blisko pięćdziesiąt osób wzięło udział w pierwszym zorganizowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji diecezji Siedleckiej, kursie Nowe Życie. Kurs prowadzili członkowie SNE z diecezji Drohiczyńskiej, pod przewodnictwem dyrektora ks. Roberta Grzybowskiego. Uczestnicy historycznego kursu wraz z ponad 200 zaproszonymi gośćmi uczestniczyli także w uroczystej inauguracji działalności siedleckiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Choć w Polsce jest ich już ponad 30, a ich historia sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, diecezja siedlecka dopiero teraz doczekała się powstania Szkoły Nowej Ewangelizacji. Z pomysłem do biskupa ordynariusza Kazimierza Gurdy zwrócili się lokalni duszpasterze, w ten sposób odpowiadając na potrzebę powołania ośrodka, który ma kształcić i formować ewangelizatorów. Dyrektorem siedleckiej SNE został ks. dr Tomasz Bieliński, do tej pory związany z duszpasterstwem akademickim oraz ruchami i wspólnotami ewangelizacyjnymi.

To wyjątkowe święto dla dzieła Nowej Ewangelizacji w diecezji siedleckiej połączyło w sobie dwa istotne wydarzenia. Inaugurację szkoły oraz pierwszy kurs dla rozpoczynających swoją posługę w diecezji ewangelizatorów zorganizowany już pod sztandarem siedleckiej SNE. W trzydniowym kursie Nowe Życie wzięło udział blisko 50 osób z różnych wspólnot i miejscowości diecezji siedleckiej. Najliczniejszą grupą była reprezentacja Wspólnoty Jednego Ducha, której asystentem jest wspomniany wcześniej ks. Tomasz Bieliński. Najprawdopodobniej to na członkach WJD, przynajmniej w pierwszym etapie działalności oprze się struktura siedleckiej szkoły. Przez cały weekend uczestnicy kursu rozważali swoje życie w kontekście odkrywania relacji z Bogiem w miłości, grzechu i przebaczeniu. Na koniec usłyszeli posłanie do wspólnot, parafii, do czynnego zaangażowania się w Kościół. Dla wielu z nich to początek drogi związanej ze Szkołą Nowej Ewangelizacji.

Centralnym punktem pierwszego kursu była Inauguracja SNE diecezji siedleckiej. Uroczystości rozpoczęły się od liturgii Eucharystii, której przewodniczył bp. Pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk. W homilii rozważając Słowo Boże kierowane w tym dniu do Kościoła hierarcha zwrócił szczególną uwagę na ogromną potrzebę ewangelizacji, szczególnie aktualną dla dzisiejszej rzeczywistości w świecie. Po Mszy sprawowanej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, uroczystości przeniosły się do auli WSD. Tam nowo mianowany dyrektor SNE w Siedlcach, ks. Tomasz Bieliński poinformował zebranych o strukturze najmłodszej w Polsce Szkoły Nowej Ewangelizacji, jej założeniach. O dotychczasowych działaniach i planach na przyszłość. – To dzieło w służbie nowej ewangelizacji ma nowe metody, nowy zapał i nowe środki wyrazu. Ze względu na odczytywanie znaków czasu, które daje Bóg, mamy w nową formę ubierać przekaz niezmiennego orędzia ewangelicznego. Ta szkoła jest właśnie od tego, aby wspomagać duszpasterzy w parafiach, ale też duszpasterstwa specjalistyczne m.in. akademickie, służby zdrowia prawników przez podawanie różnego rodzaju metod, podpowiadanie nowych środków przekazu i w ten sposób wspomagać pracę całego Kościoła – mówił ks. Tomasz Bieliński. Jak zapowiedział dyrektor SNE wspomaganie duszpasterstwa diecezji będzie odbywało się poprzez kursy SNE, rekolekcje i misje ewangelizacyjne oraz kongresy i dni skupienia a także przez wykorzystanie środków masowego przekazu.

Wykład inauguracyjny: „Doświadczenie Szkół Nowej Ewangelizacji w procesie przemiany mentalności wewnątrzkościelnej na przestrzeni ostatnich 25 lat” wygłosił ks. Artur Godnarski, Sekretarz Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do ikony przedstawiającej Maryję jako Gwiazdę Nowej Ewangelizacji. Na zakończenie osoby związane ze środowiskiem SNE w Polsce w tym dyrektor drohiczyńskiej szkoły ks. Robert Grzybowski podzieliły  się swoimi świadectwami na temat pracy i uczestnictwa w działalności szkół Nowej Ewangelizacji.

Po zakończeniu uroczystości inauguracji siedleckiej SNE, uczestnicy trwającego kursu rozpoczęli kolejne ćwiczenia duchowe. Trzydniowy kurs zmienia życie, wprowadza w nie nową jakość opartą na Chrystusie. Kolejnym istotnym znakiem dla uczestników tego historycznego kursu był fakt, że decyzja uznania Jezusa Chrystusa swoim Panem zbiegła się ze świętowaniem w kościele uroczystości Chrystusa Króla. W ten wyjątkowy sposób w diecezji siedleckiej rozpoczął się nowy etap ewangelizacji i rozrastania się Królestwa Bożego.