W sierpniu 2018 roku rozpoczął się wielki projekt Jubileuszowych Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych w naszej diecezji. Niestety, na skutek epidemii koronawirusa Biskup Siedlecki zarządził zawieszenie realizacji tego dzieła na okres dwunastu miesięcy. Misje zostaną wznowione w marcu 2021 roku. W drodze wyjątku Pasterz naszej diecezji pozwolił organizować ich renowacje wszędzie tam, gdzie odbyły się one rok temu, a proboszczowie są w stanie zapewnić zachowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarnego bezpieczeństwa.

Dlatego ksiądz kanonik Paweł Wiatrak, proboszcz parafii Wola Wereszczyńska, u którego prowadziliśmy Misje we wrześniu 2019 roku zdecydował się na organizację renowacji. Trwały one w dniach 03-05.09 br. Prowadził je Dyrektor naszej Szkoły. Wspomagali go: Barbara i Gutek, którzy podczas spotkań z wiernymi głosili im świadectwa swojego życia z Jezusem.

Osią nauczania misyjnego było słowo STÓŁ. W czwartek Misjonarz mówił o stole Słowa Bożego i jego znaczeniu dla naszego życia z wiary. W piątek nauvmczał o stole eucharystycznym i mocy płynącej z niego dla uczniów Chrystusa, a w sobotę o stole rodzinnym, który jest znakiem komunii członków Kościoła domowego; komunii budowanej dzięki dwom pierwszym stołom.