W dniu 16. października br. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyło się szkolenie dyrektorów i koordynatorów Szkół Nowej Ewangelizacji działających w ramach projektu Szkoły Ewangelizacji Świętęgo Andrzeja. Zajęcia prowadził sam założyciel wspomnianej szkoły Jose H Prado Flores, świecki teolog i ewangelizator z Meksyku. W spotkaniu uczestniczyło bez mała 200 osób z ponad 45-ciu Szkół Nowej Ewangelizacji działających na terenie Polski.

Oprócz wykładów organizatorzy zaproponowali formę zajęć warsztatowych w małych grupach, a także dali uczestnikom możliwość wypowiedzenia się na tematy związane z funkcjonowaniem SNE w Polsce oraz sposobami realizacji metodologii SESA w ramach przeprowadzanych kursów ewangelizacyjnych.

Naszą Szkołę reprezentował ks. Tomasz Bieliński – dyrektor oraz jej koordynatorzy: Barbara Montewka, Agnieszka Krzeska i Bartłomiej Ciok. Wyjątkowym momentem spotkania stała się dla nas chwila, gdy ks Tomasz wspólnie  z ojcem Krzysztofem Czerwionką CR (dyrektorem Krajowego Biura (SESA) podpisali oficjalny akt przyjęcia siedleckiej SNE do sieci szkół SESA. Nie do przecenienia był również fakt, że dokonało się to wobec fundatora SESA tj. Jose H. Prado Floresa, który osobiście pogratulował nam tej decyzji.