Koniec roku, a szczególnie listopadowe dni często rodzą w nas refleksję nad ludzkim przemijaniem. Przywołujemy w pamięci tych, których już nie ma pośród nas. Myślimy o tych, których brak, pomimo upływu lat od ich śmierci, mocno odczuwamy. Wspominamy naszych zmarłych członków rodzin, ale też inne osoby, które wniosły coś pozytywnego w nasze życie. Przy tej okazji nierzadko rodzi się poczucie żalu, że za mało okazaliśmy im miłości; że za rzadko mówiliśmy o tym; że nie zdążyliśmy się pożegnać, przytulić, przeprosić czy podziękować. A czasu niestety nie da się cofnąć. Na szczęście…

Wciąż obok nas jest wiele osób, które pozostają dla nas wyjątkowymi. Czy one na pewno wiedzą, co do nich czujemy? Jak często podkreślamy i pokazujemy im, że są dla nas bardzo ważni i potrzebni? Pytania są o tyle ważne, że przecież może znów nadejść dzień, gdy kolejna bliska nam osoba stanie „oko w oko” ze śmiercią”! W tym dramatycznym momencie szczęściem dla obu stron stanie się sytuacja, gdy będziemy blisko siebie, mając czas na pożegnanie. Ale…

  • Jak się wtedy zachować?
  • Jak pomóc umierającemu odchodzić spokojnie?
  • Co mówić, a co przemilczeć?
  • W jak czytelny sposób okazać swoją miłość ?
  • Czy wreszcie, jak przygotować siebie i bliską osobę na najważniejsze spotkanie życia (na spotkanie z Bogiem)?

Nie wolno odkładać odpowiedzi na te pytania „na potem”, bo gdy ta pełna emocji chwila nadejdzie zwykle człowiek „traci zimną krew” i „trzeźwe myślenie”. Warto zatem już dziś znaleźć czas na spokojne rozważenie tych kwestii, by w przyszłości lżej przeżywać  rozstanie i żałobę oraz by mieć czyste sumienie, że uczyniło się wszystko, co można było i należało uczynić.

Dlatego na wspomnianej w tytule tego artykułu płycie CD proponujemy wszystkim zainteresowanym pięć konferencji księdza doktora Tomasza Bielińskiego, dyrektora naszej Szkoły. który szuka odpowiedzi na postawione powyżej pytania odważnie mierząc się z tym śmiertelnie poważnym tematem. Już na początku swoich rozważań Autor, na podstawie swojej 25-cio letniej posługi duszpasterskiej zauważa, że lęk wobec śmierci towarzyszy nie tylko ateistom, ale również wielu regularnie praktykującym katolikom. Tymczasem najważniejszą prawdą wiary jest fakt, że Jezus Chrystus zmartwychwstając pokonał śmierć i sprawił, iż nie ma ona już władzy nad każdym, kto przez wiarę zrodzony jest w Chrystusie! Dlatego  św. Paweł napisał: „Gdzie jest o śmierci twoje zwycięstwo? …Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,55.57). Dlaczego zatem tak wielu katolików czuje lęk przed śmiercią? – pyta ks. Bieliński.

Podejmując się rozważań nt „odchodzenia” ks. Tomasz, który jest teologiem pastoralistą (absolwent Instutut Catholique w Paryżu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) odwołuje się do trzech źródeł: Pismo św., Tradycja i płynące z niej nauczanie Kościoła oraz osobiste doświadczenie towarzyszenia umierającym (również dzieciom, gdyż od 1999 roku przez kilka lat był kapelanem fundacji zajmującej się wspieraniem rodziców polskich dzieci po przeszczepach w klinikach paryskich). Dlatego najważniejszą tezą, jaka znalazła się w centrum rozważań ks. Bielińskiego jest prawda wiary, że „w dniu naszego zgonu przybędzie wściekły i straszny książę tego świata, aby doszukiwać się w nas swoich dzieł, skoro przybył nawet do umierającego ciałem Boga” (cytat z homilii św. Grzegorza Wielkiego, papieża). Stąd tytuł płyty: OSTATNIA PRÓBA WIARY. Jednak prelegent podkreśla mocno, że nie ma intencji budzić w kimkolwiek lęku przed śmiercią czy straszyć piekłem. Zamiast tego, przypomina słuchaczom, że Kościół daje wiele skutecznych sposobów dla odparcia ataków, które w ostatnich godzinach ludzkiego życia podejmuje szatan, by zasiać w duszy umierającego wątpliwości w wielkość Bożego miłosierdzia i moc przebaczenia. Podkreśla przy tym szczególną rolę Niepokalanej, którą przecież od dziecka, codziennie w modlitwie prosimy, by modliła się za nas „w godzinie śmierci naszej” oraz św. Józefa, patrona „dobrej śmierci”.

Omawiane CD jest swego rodzaju instrukcją obsługi dla wszystkich, którzy chcą „pomóc umierającym przejść na drugą stronę życia” (podtytuł płyty). Ks. Bieliński proponuje zwarty i przejrzysty konspekt, którego treść jest zrozumiała zarówno dla starszych, jak i dla młodszych słuchaczy. Można zaryzykować tezę, że recenzowana płyta jest zarazem kompendium wiedzy teoretycznej, jak i poradnikiem praktycznych rad o tym, jak postępować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Świadomość zbliżania się „końca”, sposób towarzyszenia umierającym, znaczenie aktu przebaczenia i pojednania się przed śmiercią, rola sakramentów Kościoła i wstawiennictwa świętych oraz nadzieja pokładana w Bożym miłosierdziu musiały i znalazły się na płycie CD, która technologicznie „ograniczyła” Autora do 80 minut. Dzięki temu można mieć wrażenie, że temat nie został „przegadany”, choć to oczywiste, że również nie został wyczerpany.

Jednak to właśnie jest atutem tej publikacji, gdyż współczesny człowiek nie czyta już z wypiekami na twarzy Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu (33 tomy). Dzisiejszy pęd życia (nawet w dobie epidemii koronawirusa) pozwala większości osób znaleźć czas na szukanie krótkich, praktycznych porad na interesujący ich temat. Recenzowana płyta ks. Bielińskiego odpowiada na to zapotrzebowanie: kilkunastominutowe konferencje, ciepła i nastrojowa muzyka w tle, świetny mastering dźwięku. Nie jest ona jednak produktem „instant”, który działa natychmiastowo. Jej treść wymaga od słuchacza najpierw przepracowania w sobie stosunku do śmierci i treści płynących z Bożego Objawienia. Bez tego nawet skrupulatne wypełnienie wszystkich „zaleceń” proponowanych przez ks. Doktora byłoby odprawianiem magicznych obrzędów stosowanych przez indiańskich szamanów czy afrykańskich czarowników. Tymczasem, aby te rady stały się pożyteczne potrzebna jest wiara, że podejmowanym w ostatnich chwilach życia czynnościom towarzyszy łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, którego Ojciec „nie posłał na ten świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17).

Osoby zainteresowane otrzymaniem płyty proszone są o kierowanie swojej prośby na adres mailowy (biuro@sne.siedlce.pl), bądź pocztowy naszej Szkoły (Szkoła Nowej Ewangelizacji Diec. Siedleckiej, ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce). Jeśli to możliwe, prosimy o dodanie numeru telefonu do kontaktu bezpośredniego. Zaznaczamy przy tym, że sama płyta nie jest na sprzedaż. Natomiast będziemy wdzięczni za „ofiarę” pozwalającą nam na pokrycie kosztów jej produkcji oraz kosztów wysyłki.

Dla osób, które nie mają możliwości odtwarzania płyt CD proponujemy wersję „papierową” konferencji ks. Tomasza nt towarzyszenia umierającym  wygłoszonych podczas Dnia Skupienia dla Darczyńców Świątyni Opatrzności w Warszawie na Wilanowie w dn. 22.02.2020r.

Ps. Zdjęcie zamieszczone przy niniejszym artykule pochodzi z tygodnika „Do Rzeczy” (Nr 13/266 z dn. 26.03.2018), w którym opublikowano pochlebną recenzję autorstwa Andrzeja Horubały (zastępcy redaktora naczelnego pisma) nt w/w płyty CD.