Decyzją Biskupa Siedleckiego nasza Szkoła od września br. stała się odpowiedzialna za przygotowanie dorosłych kandydatów do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W ten sposób przejęliśmy część zadań, jakie dotychczas realizowało Centrum Formacji Katechumenalnej.

Środowiskiem wzrostu wiary i wsparcia kandydatów będzie Wspólnota Jednego Ducha. To właśnie w jej spotkaniach dwa razy w miesiącu uczestniczyć będą już od 14. października br. przyszli katechumeni. W sumie zgłosiło się 11 osób. Ponieważ jednak troje z nich mieszka w odległych częściach naszej diecezji, dlatego ich przygotowaniem zajmie się dziekan włodawski ks. Dariusz Parafiniuk. Natomiast zasadnicza grupa (8 osób) będzie formowała się w Siedlcach. Najmłodsza z kandydatów ma 14 lat, a najstarszy 58. W pierwszym etapie formacji, który nazywany jest prekatechumenatem kandydaci będą spotykać się raz w miesiącu (w czwartki), by wspólnie wysłuchać katechez, a drugi raz w tym samym miesiącu spotykać się będą ze swoimi gwarantami (osoby towarzyszące kandydatom), by podzielić się z nimi swoimi refleksjami czy przemyśleniami na temat treści wysłuchanej wcześniej katechezy.

Jeśli kandydaci wykażą się zaangażowaniem, to już w ostatnią sobotę lutego przyszłego roku zostaną oficjalnie wpisani na listę katechumenów i rozpoczną roczne przygotowanie do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które mamy nadzieję zakończy się przyjęciem chrztu w Noc Paschalną Anno Domini 2023.