Dwa lata temu Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda powierzył naszej Szkole odpowiedzialność za formację dorosłych kandydatów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Komunia św.).

W pierwszej edycji przygotowywaliśmy przez dwa lata 10 osób, które w Wielką Sobotę br. przyjęły w siedleckiej katedrze z rąk Pasterza Diecezji wspomniane sakramenty.

Czwartek 14 września br. w podziemiach siedleckiego kościoła św. Józefa miało miejsce pierwsze spotkanie formacyjne nowej grupy. To cztery osoby, które, jeśli Pan Bóg pozwoli, a oni spełnią wszystkie warunki, przyjmą sakramenty inicjacji chrześcijańskiej na Wielkanoc 2025 roku.

Gwarantami czyli osobami odpowiedzialnymi za towarzyszenie kandydatom w czasie formacji, są małżeństwa, które pochodzą z tych samych parafii, co kandydaci.

Oprócz comiesięcznych katechez, przewidziane są spotkania modlitewne w łonie Wspólnoty Jednego Ducha oraz indywidualne spotkania kandydatów z gwarantami.

Pierwszym etapem formacji będzie dziewięć katechez preewangelizacyjnych, po zakończeniu których kandydaci zostaną przyjęci do grona katechumenów.