Grób Cieśli z Nazaretu jest pusty ! On naprawdę zmartwychwstał, jak to obiecał i zgodnie z zapowiedzią poszedł do Ojca. Z roku na rok i my jesteśmy coraz bliżej naszego „przejścia z tego świata do Ojca” (J 13,1). Jeszcze tylko „kilka” świąt Wielkanocnych i wkrótce nadejdzie chwila, gdy spełni się nasza nadzieja na z martwych powstanie. Ale już dziś jesteśmy zaproszeni, by iść po śladach Cieśli z Nazaretu, jeśli uwierzymy, że On jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Z okazji kolejnej Paschy, czyli przejścia Pana, życzę całemu Zespołowi Koordynatorów, wszystkim członkom kadry zaangażowanym w misję naszej Szkoły, absolwentom kursów ewangelizacyjnych, sympatykom SNE oraz Szanownym Gościom odwiedzającym nasza stronę, mocnej wiary w ciała zmartwychwstanie oraz gorącej miłości do Chrystusa, który żyje dziś i działa pośród nas.

 Z darem modlitwy  ks. Tomasz Bieliński – dyrektor SNE diec. siedleckiej