Ewangelizacyjna Wspólnota Jednego Ducha wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji serdecznie zaprasza na Wielkanocny Wieczór Chwały, który odbędzie się po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego tj. w ostatni czwartek marca br. w sali wielofunkcyjnej KLO przy ul. Sokołowskiej 127 w Siedlcach (obok sanktuarium św. Józefa).

Od jesieni zeszłego roku tematyką siedleckich Wieczorów Chwały są „lekarstwa na grzechy główne”.  W październiku organizatorzy promowali cnotę pokory jako antidotum na pychę. O szczodrobliwości jako lekarstwie na chciwość usłyszeli uczestnicy spotkań w listopadzie. W styczniu podjęto temat czystości, która chroni przed uleganiem pokusie nieczystości, a w lutym zachęcano do dziękczynienia, które „gasi” odruchy zazdrości. Kolej zatem na nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, które jest skutkiem braku wstrzemięźliwości i nieumiejętności opanowania.

W programie uwielbienie śpiewem, drama ewangelizacyjna, świadectwa, a także adoracja z modlitwą za uzależnionych od wszelakich używek. Początek spotkania o godz. 19.00. Przekażcie wiadomość tym, którym zależy w życiu na wierności Jezusowi.