Wywiad z ks. Tomaszem Bielińskim i Beatą Jońską przeprowadzony przez redaktor Joannę Kuczborską dla Katolickiego Radia Podlasie i Radia Watykańskiego w dniu 26.07.2017 r.