W piątek 10. listopada br. w podziemiach kościoła pw. św. Józefa w Siedlcach odbyło się szkolenie osób pragnących posługiwać podczas kursów ewangelizacyjnych prowadzonych przez naszą SNE. Wzięło w nim udział ponad trzydzieści osób. Oprócz wielu członków ze Wspólnoty Jednego Ducha, wzięli w nim udział również bracia i siostry z siedleckiej wspólnoty Odkupieni oraz z łukowskiej Koinonii św. Jana Chrzciciela. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z różnorodnością zadań realizowanych podczas kursów po to, aby w przyszłości mogli łatwiej rozeznawać do czego wzywa ich Pan. Bardziej szczegółowo, prelegenci prowadzący spotkanie, skupili uwagę na poszczególnych elementach, jakie decydują o skuteczności przekazu treści głoszonych w konferencjach. Ponadto, podczas szkolenia prowadzący przypomnieli podstawowe zasady komunikacji, formy prezentacji, istotę znajomości „mowy ciała” (aparycja, ubiór, gesty, dykcja, artykulacja itp.) oraz najważniejsze kwestie związane z misją ewangelizacji.