PARAFIALNY ZESPÓŁ MISYJNY (PZM)

 • Ilość osób w PZM będzie zależeć od wielkość parafii (sugeruje się od dziesięciu do maksymalnie dwudziestu osób).
 • Skład zespołu powinien być reprezentatywny: duchowni świeccy, osoby w różnym wieku, z różnymi darami i zdolnościami, z różnych grup zawodowych i społecznych, o nieposzlakowanym świadectwie moralności, ogólnie akceptowane w parafii.
 • Warto wybrać świeckiego lidera PZM (tzw. prawą rękę proboszcza) odpowiadającego za koordynację działań. On weryfikowałby terminowość działań i ich spójność z całościową wizją.
 • Działania takiego zespołu powinny być dopasowane indywidualnie do parafii, a raczej środowiska, w którym parafia jest usytuowana (np. czy jest to parafia z dużą liczbą młodzieży szkolnej, czy też młodych małżeństw z małymi dziećmi, bądź przewagą osób w podeszłym wieku)

Kto powinien znaleźć się w zespole?

 • Proboszcz, wikary, organista, liderzy wspólnot
 • Najaktywniejsi członkowie Rady Parafialnej
 • Osoby młode, które przeszły drogę nawrócenia
 • Przedstawiciele wszystkich grup formacyjnych działających przy parafii
 • Osoba z lokalnego samorządu, ktoś z grona nauczycielskiego, policji lub straży pożarnej itp.
 • Reprezentant tzw. elit (lekarz, prawnik, ekonomista, radny miasta itp.)

W jaki sposób zebrać grupę osób, które będą chciały zaangażować się w prace PZM ?

 • Rozpocząć od modlitwy w intencji tych osób (różne formy, które pokażą wagę tego wydarzenia i udziału w nich świeckich)
 • Dać informację do mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram itp.)
 • Proboszcz powinien poszukać i zaproponować osobiście lub dotrzeć przez innych świeckich lub duszpasterzy
 • W razie trudności z uzyskaniem akceptacji ze strony zaproszonych osób warto pokazać wszystkim parafianom np. na niedzielnych ogłoszeniach w kościele krótki film motywacyjny („Ty jesteś nam potrzebny”) oraz zaprosić osoby z innych parafii, które należały do PZM by dały świadectwo o posłudze w takim zespole

Jakie działania należy podjąć, aby w ciągu roku członkowie poczuli się przygotowani i posiedli niezbędne umiejętności do pracy misyjnej?

 • Spotkania na temat sensu samych misji i ewangelizacji w ogóle
 • Warsztaty tematyczne (sposoby komunikacji)
 • Pomoc specjalistów (od wizerunku, komunikacji, od wymowy, psychologii, duchowości)
 • Rekolekcje zamknięte lub dzień skupienia dla członków PZM
 • Kursy ewangelizacyjne (weekendowy kurs Nowe Życie lub kilkutygodniowy kurs Alpha)
 • Systematyczne spotkania roboczo – integracyjne
 • Propozycje filmów i książek przygotowujących do realizacji zadań misyjnych
 • Wspólna organizacja jakiegoś wydarzenia parafialnego, po to by członkowie Zespołu nauczyli się wspólnie działać (festyn, dożynki, Wieczór Uwielbienia itp.)
 • Wymiana doświadczeń z innymi zespołami parafialnymi (szczególnie z tymi, które już będą po misjach)
 • Tandem ściśle współpracujący ze sobą to lider zespołu i duszpasterz
 • Parafialne Zespoły Misyjne powinny być duchowo formowane przez osoby, które mają doświadczenie ewangelizowania

Jakie zadania powinien zrealizować PZM przygotowując misje?

 • Wybrać i pomóc przygotować liderów świeckich do animowania niektórych spotkań w trakcie misji oraz prowadzenia grup po misjach. Pomocne są w tym kursy proponowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji
 • Powołać skarbnika odpowiedzialnego z pozyskiwanie środków finansowych i czuwanie nad budżetem przeznaczonym na przygotowanie Parafialnych Misji ewangelizacyjnych (PME)
 • Założyć diakonie posługujące w parafii oraz ustanowić osoby odpowiedzialne za takie grupy:
  • diakonia techniczna (budowa stacji misyjnych, ołtarzy polowych, nagłośnienie, projektory multimedialne z ekranami, telebimy, przygotowanie sal potrzebnych podczas PME)
  • muzyczna (oprawa liturgii i innych spotkań)
  • ewangelizacyjna (tworzenie zespołu osób głoszących świadectwa w kościele i po domach)
  • graficzna (projektowanie banerów, plakatów, ulotek, ogłoszeń i zaproszeń na terenie parafii)
  • dekoracyjna (tworzenie projektów dekoracji kościoła, ołtarzy i innych pomieszczeń dla potrzeb misyjnych)
  • informatyczna (promowanie PME w sieci tj. w Internecie)
  • promocyjna (druk i rozklejanie plakatów, instalowanie banerów, kolportaż ulotek i informowanie mediów lokalnych o PME)
  • diakonia kulinarna (przygotowanie poczęstunku dla parafian i misjonarzy podczas niedziel misyjnych oraz w tygodniu głoszenia)
  • diakonia wydarzeń towarzyszących misyjnym (pikniki, kino plenerowe, zawody sportowe itp.)
 • Rozpisać i zrealizować plan promocji PME w parafii
 • Przygotować wraz z zespołem misyjnym szczegółowy plan Tygodnia Głoszenia Misyjnego