Wspólnota Jednego Ducha, której członkowie stanowią najliczniejszą grupę osób angażujących się w projekty naszej Szkoły, już drugą dekadę organizuje siedleckie Wieczory Chwały. Inicjatywa jest tak popularna, że w ostatnich latach podobne spotkania odbywają się w siedleckich parafiach (parafia pw. św. Teresy, św. Maksymiliana, Ducha św. itd.).

Każdy Wieczór Chwały jest okazją do wspólnego uwielbienia dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa i dziękczynienia za objawioną przez Niego miłość Boga Ojca. Jednak spotkania, na które zaprasza WJD mają w sobie również element formacyjny, gdyż każde z nich ma swój własny temat przewodni. Na ten przykład podczas wrześniowego uwielbienia organizatorzy zaprosili uczestników do refleksji nad tym, czym jest apostolstwo świeckich. Inspiracją do podjęcia tej kwestii były rozpoczęte niedawno w naszej diecezji jubileuszowe parafialne misje ewangelizacyjne.

Etiuda ewangelizacyjna przedstawiona przez diakonię teatralną WJD pokazała, że każdy, kto kocha Jezusa, może i powinien dzielić się wiarą „w porę i nie w porę” (2 Tm 4,2). Przesłanie wspomnianej formy teatralnej zostało rozwinięte i pogłębione w konferencji dyrektora naszej SNE, a zwieńczeniem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wszyscy prosili o ducha odwagi w wyznawaniu wiary i miłości do Umiłowanego.

Na koniec spotkania ks. Tomasz Bieliński poprosił obecnych o modlitwę w intencji przygotowania i przeprowadzenia przez zespół misyjny SNE misji ewangelizacyjnych w parafii Woskrzenice /k. Białej Podlaskiej. Następny Wieczór Chwały odbędzie się w ostatni czwartek października.