Jednym z najważniejszych zadań Szkół Nowej Ewangelizacji jest formowanie świadomych katolików, którzy doświadczywszy osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Panem pragną i potrafią się tym dzielić z innymi. Temu celowi służą właśnie kursy ewangelizacyjne stworzone przez Szkołę Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA).

Nasza Szkoła w ciągu ponad dwóch alt swego istnienia przeprowadziła już 20 takich kursów. Ostatni zorganizowaliśmy w maju br. Odbył się on w siedleckim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, za co jesteśmy serdecznie wdzięczni administratorom tego miejsca. W kursie uczestniczyło ponad 30 osób, licząc uczestników i ekipę prowadzącą, gdyż również formatorzy każdorazowo są zaproszeni, aby osobiście przeżywać takowy kurs. Centralnym tematem Emausu jest Słowo Boże. Dlatego w świadectwach, które składano na koniec rekolekcji wielokrotnie odnoszono się do bogactwa Pisma Świętego i jego mocy. W ciągu niespełna 48 godzin z grupy osób, które słabo się znały udało się stworzyć wspólnotę, w której panowała iście rodzinna atmosfera.

Kolejny kurs Emaus planowany jest jesienią.