Dwunastym kursem, który tym razem wespół z drohiczyńską SNE przygotowała i poprowadziła nasza był kurs Jan. Wskazana i wielce owocna była ta współpraca, dzięki której w przyszłości sami będziemy mogli prowadzić ten kurs. Pojechaliśmy zatem tym razem do Drohiczyna. Naszą część ekipy prowadzącej te rekolekcji tworzyli Basia, Emilka, Agnieszka, Bartek i oczywiście ks. Tomasz. Drohiczyńska Szkoła wystawiła 10 swoich osób na czele z ks. Robertem.

W kursie po raz pierwszy uczestniczyło 36 osób zarówno z diecezji drohiczyńskiej, jak i z naszej. Raz jeszcze Duch św. pomagał głoszącym posługiwać w wielkiej pokorze i uniżeniu wobec tak wielkiego dzieła, jakim jest głoszenie Słowa Bożego. Nic dziwnego, że w świadectwach słuchaczy na zakończenie rekolekcji powtarzały się stwierdzenia, iż ten kurs był najmocniejszym z dotychczas przeżytych.

Dziękujemy siostrom i braciom z drohiczyńskiej SNE za wkład w rozwój naszej Szkoły poprzez roczne wspomaganie nas doświadczeniem, cennymi uwagami i ofiarowanym nam czasem. W śmiałych planach dotyczących naszej dalszej współpracy mamy pragnienie wspólnego zorganizowania kursu Paweł w czasie wakacji AD 2017.