Ponieważ, od początku swojego istnienia, nasza Szkoła włączona jest do programu Szkół Nowej Ewangelizacji  św. Andrzeja (SESA), dlatego mamy prawo korzystania z dorobku duchowego innych szkół. Dzięki temu mamy gotowe materiały dydaktyczne do prowadzenia kolejnych kursów ewangelizacyjnych dla każdego, kto chce dzielić się osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. To właśnie podczas dorocznych spotkań dyrektorów tzw. Szkół Lokalnych następuje wymiana doświadczeń ewangelizacyjnych oraz szkolenia związane z wprowadzaniem nowych metod i form nowej ewangelizacji.