Zapraszamy, aby zajrzeć do naszej zakładki KALENDARZ, gdzie zamieściliśmy większość z planowanych w pierwszym półroczu projektów ewangelizacyjnych. Po rozeznaniu na modlitwie uznaliśmy, ze wolą Pana jest, abyśmy je podjęli w pokorze i pełnym zaufaniu w moc Bożą. Zwracamy Waszą uwagę szczególnie na terminy dwóch najbliższych kursów ewangelizacyjnych Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (tzw. SESA) tj. Emaus i Nowe Życie, które odbędą się odpowiednio w maju i czerwcu br.