W listopadzie 2016 r. mija pierwszy rok działalności Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Ten czas pokazał, że decyzja biskupa siedleckiego o powołaniu do istnienia tej instytucji była owocem działania Ducha Świętego, świadczą o tym zarówno fakty, jak i liczby. Choć nasza SNE na dobre ruszyła rok temu, to same inicjatywy ewangelizacyjne były podejmowane od dawna. Przyświecał im zawsze jeden cel: głosząc kerygmat, doprowadzić adresatów do osobistego spotkania z żywym Zbawicielem. Powołanie naszej Szkoły było potrzebne dla inicjowania i koordynacji tych działań. Abyśmy mogli przynosić trwałe owoce od początku włączyliśmy się w międzynarodowy program SESA (Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja). Dzięki temu korzystamy ze sprawdzonej metodologii, co daje nam prawo prowadzenia ponad 20 różnych tematycznie kursów ewangelizacyjnych. Wymagało to wcześniejszego przeszkolenia i wprowadzenia w program SESA przez inną placówkę. Przysługę tę wyświadczyła nam SNE z diecezji drohiczyńskiej, za co jesteśmy wdzięczni jej dyrektorowi ks. Robertowi Grzybowskiemu i jego pomocnikom. Ponadto nasz ksiądz dyrektor należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, dzięki czemu ściśle współpracuje z prawie 40 SNE działającymi na terenie całej Polski.

Przez pierwszych dwanaście miesięcy ziałalności udało się nam zorganizować i przeprowadzić dwanaście kursów ewangelizacyjnych: sześć kursów Nowe Życie (treścią jest kerygmat), cztery kursy Emaus (o Słowie Bożym) i dwa kursy Jan (o ewangelicznym uczniostwie). Żadna inna szkoła ewangelizacyjna w Polsce w 2016 r. nie zrealizowała tak dużej ilości kursów. W każdym z nich brało udział od 20 do 50 osób. Uczestnicy pochodzili z całej diecezji, a nawet z innych części Polski. Podobnie zróżnicowany był wiek rekolektantów tj. od 16 do 80 roku życia. Wspomniane kursy były organizowane najczęściej w Domu Rekolekcyjnym w Opolu Nowym oraz w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni proboszczowi ks. kanonikowi Sławomirowi Olopiakowi. Raz skorzystaliśmy z gościnności Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie, raz byliśmy w Gimnazjum Katolickim w Białej Podlaskiej, a raz w Podlaskim Centrum Dialogu w Drohiczynie.

Oprócz tego w pierwszym roku działalności przeprowadziliśmy również sześć serii szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Poprowadzili je członkowie siedleckiej Wspólnoty Jednego Ducha, którzy stanowią podstawę „kadry pedagogicznej” naszej SNE, wzmocnioną dodatkowo członkami innych wspólnot działających na terenie diecezji. W działania Szkoły zaangażowało się również ośmiu księży. Ponadto zorganizowaliśmy kilka serii warsztatów ewangelizacyjnych, m.in. dla liderów i wolontariuszy tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Współpraca z diecezjalnym biurem ŚDM polegała na włączeniu się w przygotowanie i współprowadzenie spotkań w ramach tzw. dni w diecezjach, które miały miejsce na siedleckich błoniach, w Kodniu, Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim. W celu kontynuacji współpracy z duszpasterstwem młodzieży szkoła wyraziła gotowość przeprowadzenia kursów ewangelizacyjnych dla młodzieży zaangażowanej w program „tobecontinued.pl”.

W minionym roku włączyliśmy się również w formację proponowaną przez Diecezjalną Szkołę Katechistów Parafialnych, prowadząc warsztaty ewangelizacyjne. Innym ważnym projektem, jaki udało się zrealizować była trzecia już edycja Ewangelizacji nad Jeziorem Białym w Okunince koło Włodawy. Zrealizowanie tej inicjatywy nie byłaby jednak możliwe bez pomocy i wielkiej gościnności włodawskiego dziekana – ks. kan. Stanisława Dadasa oraz współpracy z siostrami nazaretankami. Dzięki temu liczący ponad 60 osób zespół ewangelizacyjny mógł głosić Dobrą Nowinę na plażach Okuninki przez cztery lipcowe dni.

Jednak nie mamy zamiaru osiąść na laurach, lecz jak mówi św. Paweł „wytężamy siły ku temu co przed nami, by biec ku wyznaczonej mecie” (por. Flp 3,13). I choć żniwo jest wielkie, a robotników mało (Mt 9,37) patrzymy śmiało w przyszłość, bo z Duchem Pańskim wszystko jest możliwe. Już w tej chwili mamy zapełniony kalendarz na rekolekcje w Wielkim Poście 2017 r. Ponadto otrzymaliśmy wiele zaproszeń do różnych parafii na tzw. wieczory chwały. Planujemy też jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę kursów.

W najbliższym czasie, tj. w dniach 6 – 8. stycznia zapraszamy na kurs Nowe Życie, który odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Opolu Nowym. Z kolei tydzień później planujemy kurs Sara i Tobiasz (14-15 stycznia) adresowany do małżonków pragnących na nowo lub po raz pierwszy świadomie zaprosić Chrystusa Pana do swego związku i rodziny. Odbędzie się on w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach. Z kolei w kwietniu 2017 roku planujemy kurs „Emaus”, w maju kolejny kurs Jan, a w czerwcu kurs Biblijna Historia Zbawienia. Wkrótce w kalendarzu na naszej stronie ukarzą się dokładne daty wspomnianych kursów. A tak na marginesie warto dodać, że w pierwszym roku naszą stronę internetową odwiedziło ponad 20 tys. razy prawie cztery tysiące stu gości.