1. Pamiętaj, że Bóg cię wybrał i posłał. Ambasadorzy Chrystusa (2 Kor 5,20) mówią bez wahania i z wielką ufno- ścią, ponieważ powtarzają słowa tego, który mówił z większą mocą niż ktokolwiek inny (por. Łk 4, 32).

2. Zawsze mów z pokorą. Ewangelizatorzy nie mogą być pyszni!

3. Głoś tylko Słowo. Bóg zesłał orędzie nadprzyrodzonej mądrości, żywe Słowo, przekazywanie tego Słowa, którym jest Jezus, należy do sedna ewangelizacji.

4. Daj świadectwo o Słowie, które głosisz. Inaczej mówiąc, mamy czynić coś więcej, niż tylko głosić Dobrą Nowinę. Poprzez radość, która cechuje nasze życie, musimy pokazać światu, jak dobra jest ta nowina. Każdy ewangelizator ma być prawdziwie wierzącym człowiekiem, co znaczy, że musi być tak bardzo przekonany o tym, co mówi, że staje się to prawdą, według której żyje.

5. Bądź odważny. Jezus polecił nam wziąć Jego krzyż i Go naśladować, a to oznacza, że zadanie nigdy nie miało być łatwe. Jest to misja, która definitywnie wymaga odwagi.

6. Polegaj na mocy Ducha Świętego. Zadanie jest wyraźnie nadprzyrodzone. Zbawienie jest dziełem Bożym, a to oznacza, że tylko Bóg może wykonać to zadanie, posługując się nami lak, jak sam chce, mocą swego Ducha Świętego. To jest takie proste!

7. Poświęć czas na modlitwę i przygotowanie. Ewangelizacja jest misją mówienia innym o Bogu. Jak można pełnić tę misję skutecznie i w interesujący sposób, jeśli nie poświęca się czasu na rozmowę z Bogiem? Słowa i zwroty, wzięte z kart Pisma Świętego, mogą niekiedy być skuteczniejsze niż najmądrzejsze rady najlepszego psychologa. Są to słowa samego Boga, które przez modlitwę i rozważanie mogą zagościć na naszych ustach.

8. Szukaj i oczekuj znaków oraz cudów. Trzeba, żeby świat zobaczył dobre dzieła, a to oznacza, że Bóg pragnie, abyśmy się nieustannie modlili o znaki i cuda.

9. Mów radośnie i optymistycznie. Słowo „Ewangelia” znaczy Dobra Nowina, a zatem jednym z zadań ewangelizatora jest głoszenie tej nowiny jako dobrej nowiny. Ewangelizatorzy zwiastują, że w Jezusie Chrystusie posiadamy najdrogocenniejszą perłę, ukryty skarb o bezcennej wartości. Świat przedstawia religię jako nudną, jako monotonne i pozbawiające nas przyjemności doświadczenie. A jest dokładnie odwrotnie: jest to nasza najpewniejsza droga do pokoju i radości! Jeśli nasze słowa i czyny będą przepełnione optymistyczną nadzieją i radością, jeśli nasza mowa będzie ukazywać szczęście, i jeśli na naszych twarzach ukaże się uśmiech, świat zobaczy, że Jezus jest prawdziwie Dobrą Nowiną.

Opublikowany powyżej tekst pochodzi z dokumentu: „Wnioski końcowe III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w Niepokalanowie w dniu od 3 do 5 III 1978 roku”.