Od dwóch lat członkowie naszej Szkoły pełnią posługę ewangelizacyjną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach koło Mińska Mazowieckiego. Kilka razy w roku z Siedlec wyrusza tam ekipa misyjna, której skład się zmienia w zależności od tematu spotkania i możliwości czasowych ewangelizatorów. Każdorazowo spędzamy w poprawczaku kilka godzin, spotykając się z przebywającymi tam dziewczętami. W programie zawsze przewidziany jest czas na konferencję formacyjną ks. Tomasza, świadectwa młodych dziewcząt i dojrzałych kobiet z  ekipy misyjnej oraz indywidualne rozmowy. Osadzone mają też zawsze możliwość poproszenia o spowiedź i chętnie korzystają z tej okazji.

Na dzień skupienia, który miał miejsce w Wielki Wtorek (27.03)wraz z księdzem Tomaszem pojechały cztery osoby: Basia, Magda, Paulina i Renata. Tematem spotkania był list miłosny od Pana Boga jakim jest dla nas Pismo św. Na rekolekcje przyszło prawie 80 % pensjonariuszek. Dziewczęta z wielką atencją wysłuchały konferencji na temat znaczenia Słowa Bożego dla każdego wierzącego. Ze łzami w oczach, w skupieniu i z szacunkiem odebrały również świadectwo, jakim podzieliła się Renata z siedleckiej Wspólnoty Jednego Ducha. Opowiadanie o jej dramatycznym i pełnym bólu dzieciństwie i okresie dojrzewania sprawiło, że słuchaczki poczuły się rozumiane w ich własnych trudnych historiach, z powodu których trafiły do poprawczaka. Dzień skupienia zakończył się Eucharystią i złożeniem sobie na wzajem świątecznych życzeń.