Już po raz trzynasty, bo od 2006 roku, Wspólnota Jednego Ducha realizuje projekt pastoralny pod hasłem Wiosenna Ewangelizacja Szkół. Przez minione kilkanaście lat rokrocznie posługiwało w tym dziele od kilkunastu do kilkudziesięciu ewangelizatorów, którzy wygłosili w sumie blisko 50 serii rekolekcji lub dni skupienia dla uczniów z ponad osiemdziesięciu szkół.

Wobec takich liczb tegoroczna edycja wydaje się być skromnym przedsięwzięciem (tylko jedna seria rekolekcji dla trzech siedleckich szkół ponadgimnazjalnych). Tłumaczyć to należy faktem zmiany charakteru Wspólnoty jednego Ducha; zmiany, jaka dokonała się na przestrzeni ostatniej dekady. Wzrosła bowiem średnia wieku grupy z 30-tu do ok. 40-tu lat. Dziś jest w niej zdecydowanie mniej studentów, ale za to kilkanaście par małżeńskich uczęszczających systematycznie na spotkania formacyjne (4-5 razy w miesiącu). W sumie zaś z WJD identyfikuje się ponad 90 osób.

Pomimo wspomnianego procesu „transformacji” siedlecka grupa apostolstwa świeckich chce kontynuować dzieło Wiosennej Ewangelizacji Szkół tak długo, jak długo będzie zapraszana do prowadzenia takich rekolekcji. Dlatego po raz kolejny WJD przyjęło propozycję prefektów dwóch siedleckich liceów („Prus” i Królówka”) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych („Elektryk”). Dowodem wspomnianej gotowości do podejmowania takich wyzwań niech będzie ilość osób z WJD, które wyraziły gotowość do posługi. W rekolekcje prowadzone w dni robocze w godzinach południowych, zaangażowało się prawie dwadzieścia osób, z których większość musiała wziąć wolne w pracy lub odłożyć na później inne ważne obowiązki. Przez dwa dni młodzież zgromadzona w kościele p.w. św. Stanisława ze skupieniem słuchała konferencji ks. Tomasza pt. „Nie ma tego złego, co by z Bogiem an dobre nie wyszło”. Równie wielką atencję i szacunek młodzi ludzie przejawili  słuchając kilku świadectw sióstr z WJD. Wyraźnie poruszyła ich także „autorska” Droga Krzyżowa, której forma miała charakter spektaklu teatralnego. Jednak największą radością duszpasterzy i ewangelizatorów był fakt, że wielu uczniów skorzystało w tych dniach z możliwości spowiedzi i przystąpiło do Komunii św..

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w realizacji opisywanego dzieła swoim postem i modlitwą. Przy tej okazji polecamy obejrzenie transmisji z pierwszego dnia rekolekcji zarejestrowanej na naszym koncie Wspólnoty Jednego Ducha na Facebook’u.